Khóa học kế toán dành cho giám đốc

Khóa học này cung cấp kiến thức quan trọng về các điều khoản tài chính và các khái niệm cần thiết cho tất cả các giám đốc trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Ai nên tham gia khóa học này?

Giám đốc, giám đốc điều hành cao cấp hoặc các giám đốc tham vọng tìm hiểu thêm về tài chính công ty.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

Cung cấp giải thích các thuật ngữ được sử dụng bởi các giám đốc tài chính, kế toán cho phép bạn đóng góp hiệu quả hơn để thảo luận khi tham gia hội họp

Cung cấp một sự hiểu biết về việc đánh giá và giám sát tình hình tài chính của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng những tỷ số tài chính

Tìm hiểu để hiểu và lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và tài khoản báo cáo tài chính theo luật định của một công ty

Tìm hiểu về các nguồn tài chính sẵn có cho một công ty, lợi thế tương đối và bất lợi

Khóa học kế toán dành cho giám đốc,Khóa học kế toán dành cho lãnh đạo, Khóa học kế toán, Khóa học kế toán cho giám đốc, khóa học kế toán cho lãnh đạo, lớp học kế toán cho giám đốc, lớp học kế toán cho lãnh đạo, lớp học kế toán dành cho giám đốc, lớp học kế toán dành cho lãnh đạo, dạy kế toán cho giám đốc, dạy kế toán cho lãnh đạo

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

Xác định vai trò và trách nhiệm tài chính của giám đốc

Giải thích các báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Thiết lập sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp sử dụng các chỉ số tài chính được chấp nhận

Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và các báo cáo tài chính theo luật định của một công ty

Phân biệt các nguồn khác nhau của tài chính sẵn có của một công ty, các lợi thế tương đối và bất lợi

Giải thích các thành phần quan trọng của thẩm định đầu tư vốn

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz