Gia sư môn học kế toánchương trình gia sư kế toán chúng tôi tạo ra để cung cấp cho các bạn có nhu cầu học các môn học kế toán riêng hoặc học theo nhóm như: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kế toán mỹ,…Gia sư môn học kế toán rất thiết thực cho những bạn cần luyện thi để vượt qua các kỳ thi hay có người hướng dẫn để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp kế toán.

Ai nên tham gia khóa học này?

Sinh viên đang đi học, sinh viên không phải chuyên ngành kế toán muốn học thêm về kế toán.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

  • Củng cố các kiến thức lý thuyết bài tập môn học kế toán các học viên theo học.
  • Được tư vấn, hỗ trợ trong suốt thời gian trong và sau khi kết thúc khóa học
  • Dạy học môn học kế toán ưa thích của học viên
  • Dạy học môn học kế toán mà học viên yếu nhất

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân trong bộ phận kế toán
  • Hiểu biết về cơ hội của bản thân trong nghề nghiệp kế toán

Chức năng

Chuyên mônKế toán
Phục vụGia sư kế toán

Thời gian đăng ký khóa học

Thứ 2 - Thứ 68h - 20h00
Thứ 7 - Chủ nhật10h - 20h00

Chi tiết dịch vụ

Chuyên mục:
Ngày:31/03/2014
Tác giả:

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *