Gia sư kế toán thực hành tổng hợp là chương trình gia sư kế toán chúng tôi mang đến cho những bạn có nhu cầu học kế toán thực hành thực tế mà học riêng hoặc học theo những nhóm nhỏ. Các bạn có nhu cầu học kế toán thực hành thực tế chuyên sâu chúng tôi sẵn sàng dạy kế toán thực hành thực tế chuyên sâu cho các bạn. Chương trình học kế toán này luôn là một chương trình nền tảng để các bạn có thể làm việc tốt tại các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay.

Ai nên tham gia khóa học này?

Sinh viên đang đi học, sinh viên mới tốt nghiệp, các bạn ở chuyên ngành khác muốn học kế toán để tìm tòi học hỏi.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

  • Củng cố các kiến thức lý thuyết kế toán liên quan đến doanh nghiệp.
  • Các bạn sẽ có nhiều những kiến thức thực tế để có thể đi làm như một người có kinh nghiệm.
  • Được thực hiện trên chứng từ thực tế
  • Được tư vấn, hỗ trợ trong suốt thời gian trong và sau khi kết thúc khóa học
  • Hiểu và lập báo cáo tài chính
  • Hiểu và lập các báo cáo thuế, báo cáo quyết toán

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được kế toán là gì và cơ chế hoạt động của ngành nghề kế toán
  • Xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân trong bộ phận kế toán
  • Trở thành một kế toán viên có kinh nghiệm thực thụ như là kế toán viên các bạn muốn trở thành
  • Hiểu biết về cơ hội của bản thân trong nghề nghiệp kế toán

Chức Năng

Phục vụGia sư kế toán

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 68h - 20h00
Thứ 7 - Chủ nhật10h - 20h00

Chi tiết dịch vụ

Chuyên mục:
Ngày:01/04/2014
Tác giả:

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *