Gia sư kế toán theo yêu cầu là một chương trình gia sư kế toán mở chúng tôi muốn gởi tới các bạn. Chúng tôi tạo điều kiện để các bạn lựa chọn cho mình những chương trình gia sư kế toán phù hợp hoặc kết hợp với nhau. Chúng tôi tạo ra chương trình gia sư kế toán này với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn những tham vọng cũng như những bước tiến xa hơn trong ngành nghề kế toán cho các bạn.

Ai nên tham gia khóa học này?

Khóa học này dành cho tất cả mọi người

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

  • Củng cố các kiến thức lý thuyết kế toán liên quan đến lĩnh vực, phần hành các học viên theo học.
  • Các bạn sẽ có nhiều những kiến thức thực tế để có thể đi làm như một người có kinh nghiệm.
  • Được thực hiện trên chứng từ thực tế
  • Được tư vấn, hỗ trợ trong suốt thời gian trong và sau khi kết thúc khóa học
  • Hiểu và lập báo cáo tài chính
  • Hiểu và lập các báo cáo thuế, báo cáo quyết toán

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân trong bộ phận kế toán
  • Trở thành một kế toán viên có kinh nghiệm thực thụ như là kế toán viên các bạn muốn trở thành
  • Hiểu biết về cơ hội của bản thân trong nghề nghiệp kế toán

Chức năng

Phục vụGia sư kế toán

Thời gian đăng ký khóa học

Thứ 2 - Thứ 68h - 20h00
Thứ 7 - Chủ nhật10h - 20h00

Chi tiết dịch vụ

Chuyên mục:
Ngày:28/03/2014
Tác giả:

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *