Gia sư kế toán doanh nghiệp hay gia sư kế toán loại hình doanh nghiệp hay gia sư kế toán loại hình công ty là chương trình gia sư kế toán chúng tôi xây dựng để phục vụ các bạn có nhu cầu học kế toán loại hình doanh nghiệp như kế toán nhà hàng, kế toán du lịch, kế toán công ty dịch vụ bảo vệ,…Chúng tôi luôn sẵn sàng dạy kế toán loại hình doanh nghiệp cho các bạn có nhu cầu học.

Ai nên tham gia khóa học này?

Sinh viên đang đi học, sinh viên mới tốt nghiệp, người đi làm muốn mở rộng kiến thức tham vọng tìm hiểu thêm về kế toán để phát triển ngành nghề, kế toán cần thay đổi loại hình doanh nghiệp để học hỏi.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

  • Củng cố các kiến thức lý thuyết kế toán liên quan đến lĩnh vực ngành nghề các học viên theo học.
  • Các bạn sẽ có nhiều những kiến thức thực tế để có thể đi làm như một người có kinh nghiệm.
  • Được thực hiện trên chứng từ thực tế
  • Được tư vấn, hỗ trợ trong suốt thời gian trong và sau khi kết thúc khóa học
  • Hiểu và lập báo cáo tài chính
  • Hiểu và lập các báo cáo thuế, báo cáo quyết toán

Mục tiêu khóa học

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định vai trò và trách nhiệm của bản thân trong bộ phận kế toán
  • Trở thành một kế toán viên có kinh nghiệm thực thụ như là kế toán viên các bạn muốn trở thành
  • Hiểu biết về cơ hội của bản thân trong nghề nghiệp kế toán

Chức năng

Phục vụGia sư kế toán

Thời gian đăng ký khóa học

Thứ 2 - Thứ 68h - 20h00
Thứ 7 - Chủ nhật10h - 20h00

Chi tiết dịch vụ

Chuyên mục:
Ngày:03/04/2014
Tác giả:

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *