Gia sư kế toán dành cho giám đốc là chương trình gia sư kế toán chúng tôi xây dựng để phục vụ các giám đốc có nhu học kế toán riêng hoặc học kế toán theo nhóm. Chương trình dạy kế toán dành cho giám đốc được chúng tôi xây dựng kỹ lưỡng. Chương trình học này cung cấp kiến thức quan trọng về các điều khoản tài chính và các khái niệm cần thiết cho tất cả các giám đốc trong thế giới kinh doanh ngày nay.

Ai nên tham gia khóa học này?

Giám đốc, giám đốc điều hành cao cấp hoặc các giám đốc tham vọng tìm hiểu thêm về tài chính công ty.

Những mong đợi từ khóa học này mang lại

 • Cung cấp giải thích các thuật ngữ được sử dụng bởi các giám đốc tài chính, kế toán cho phép bạn đóng góp hiệu quả hơn để thảo luận khi tham gia hội họp
 • Cung cấp một sự hiểu biết về việc đánh giá và giám sát tình hình tài chính của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng những tỷ số tài chính
 • Tìm hiểu để hiểu và lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
 • Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và tài khoản báo cáo tài chính theo luật định của một công ty
 • Tìm hiểu về các nguồn tài chính sẵn có cho một công ty, lợi thế tương đối và bất lợi

Mục tiêu gia sư kế toán

Tham dự khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Xác định vai trò và trách nhiệm tài chính của giám đốc
 • Giải thích các báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
 • Thiết lập sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp sử dụng các chỉ số tài chính được chấp nhận
 • Phân biệt giữa các tài khoản quản lý và các báo cáo tài chính theo luật định của một công ty
 • Phân biệt các nguồn khác nhau của tài chính sẵn có của một công ty, các lợi thế tương đối và bất lợi
 • Giải thích các thành phần quan trọng của thẩm định đầu tư vốn

Chức năng

Phục vụGia sư kế toán

Thời gian đăng ký khóa học

Thứ 2 - Thứ 68h - 20h00
Thứ 7 - Chủ nhật10h - 20h00

Chi tiết dịch vụ

Chuyên mục:
Ngày:04/04/2014
Tác giả:

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *