Công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp thông thường là tiền thân của các kế toán trưởng. Để làm được kế toán tổng hợp bạn cần ít nhất là 1 năm kinh nghiệm. Khi đã là kế toán tổng hợp bạn cần phấn đấu để trở thành kế toán trưởng. Sau đây chúng tôi xin mô tả công việc của kế toán tổng hợp như sau:

·         Kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ, sổ sách

·         Hạch toán doanh thu, chi phí, tài sản, khấu hao TSCĐ, công nợ, các loại thuế , báo cáo và quyết toán thuế

·         Theo dõi quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

·         In sổ chi tiết và tổng hợp

·         Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu

·         Hướng dẫn các kế toán khác xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo chỉ đạo của kế toán trưởng

·         Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

·         Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

·         Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

·         Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

·         Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo chỉ đạo của kế toán trưởng

·         Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

·         Yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai

·         Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định

·         Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên

·         Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin

·         Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

công việc kế toán tổng hợp

công việc kế toán tổng hợp

Hãy liên hệ với chúng tôi theo:

  • Hotline : 0905 889 442
  • Email: giasuketoanvietnam@gmail.com

Để được tư vấn nhiều hơn.


Chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz