Công việc của kế toán thu chi trong doanh nghiệp

Kế toán thu chi là một kế toán cần qua nhiều bước sát hạch trước khi ngồi vào vị trí  này tại doanh nghiệp. Người đảm nhận công việc này cần có nhiều đạo đức nghề nghiệp, phải là người đang tin, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhiều sự kiêm nhiệm. Sau đây chúng tôi xin mô tả công việc của kế toán thu chi:

 • Khi phát sinh, lập phiếu thu, phiếu chi; cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
 • Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc.
 • Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
 • Kiểm tra ngày, tháng năm lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
 • Kế toán thu chi cần ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho người nhận tiền hoặc người nộp tiền 1 liên
 • Sau đó kế toán thu chi căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi nhập liệu vào Sổ Quỹ
 • Cuối cùng, kế toán thu chi chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho thủ quỹ.
 • Lưu trữ phiếu thu, phiếu chi theo ngày
 • Khi chi tạm ứng , trường hợp này do kế toán thu chi theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt
 • Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
 • Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và kế toán thu chi. Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
 • Định kỳ 7 ngày, 14 ngày yêu cầu nhân viên tạm ứng quyết toán
 • Nếu số tiền chi vượt quá tạm ứng thì lập phiếu chi thêm cho nhân viên (có đầy đủ chứng từ hợp lệ), nếu số tiền chi không hết thì lập phiếu thu, thu lại số tiền chi dư (có đây đủ chứng từ hợp lệ)
 • Lưu phiếu tạm ứng kèm theo phiếu thu, phiếu chi
 • Tham gia vào công tác kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU CHI

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THU CHI

Hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline : 0905 889 442

Email: giasuketoanvietnam@gmail.com


Để được tư vấn nhiều hơn.


Chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz