Công việc kế toán sản xuất kinh doanh

Trong doanh nghiệp sản xuất các kế toán thường làm các công việc đan xen khác nhau. Ví dụ kế toán thuế có thể kiêm nhiệm kế toán quỹ, kế toán nội bộ kiêm nhiệm kế toán tiền lương,…Tuy nhiên, các kế toán đều có công việc chính của họ, họ cần sắp xếp để xử lý các công việc cho phù hợp. Các kế toán sản xuất kinh doanh họ cũng phải hoàn thành công việc của mình. Là một khâu quan trọng trong bộ phận kế toán, kế toán sản xuất kinh doanh là kế toán tập hợp được giá thành sản xuất kinh doanh. Sau đây, chúng tôi xin mô tả công việc của kế toán sản xuất kinh doanh:

  • Xác định đối tượng kế toán để tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm và phương pháp tính giá thành thích hợp.
  • Cùng với kế toán trưởng, kế toán tổng hợp tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ).
  • Tổ chức tập hợp, kết chuyển, phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng kế toán
  • Tập hợp chi phí sản xuất đã xác định và bằng phương pháp thích hợp đă chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin về các khoản mục chi phí và yếu tố chi phí, xác định đúng trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
  • Vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá thành và giá thành đơn vị của các đối tượng tính giá thành theo đúng khoản mục quy định và đúng kỳ tính giá thành sản phẩm đã xác định.
  • Định kỳ cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và giá thành cho các cấp quản lý doanh nghiệp
  • Phân tích tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí, phân tích tình hình thực hiện giá thành và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm.
  • Đề xuất các biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
  • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kế toán và cấp quản lý cao hơn

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

CÔNG VIỆC KẾ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH


Hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline : 0905 889 442

Email: giasuketoanvietnam@gmail.com

Để được tư vấn nhiều hơn.


Chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz