Công việc của kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là một kế toán không thể thiếu và rất quan trọng ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán nội bộ là kế toán thực hiện các công việc khác nhau của các kế toán khác nhau. Kế toán nội bộ là người có vai trò chính trong việc xử lý các công việc nội bộ của doanh nghiệp. Do đó, kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là người phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của doanh nghiệp bao gồm các phát sinh không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Công việc của kế toán nội bộ bao gồm:

 • Kế toán thu chi:
  • Căn cứ vào quy định thu chi của doanh nghiệp. Khi có nghiệp vụ phát sinh kế toán nội bộ tiến hành lập phiếu thu – phiếu chi theo quy định .
  • Kế toán nội bộ theo dõi sổ quỹ tiền mặt, tiền tồn quỹ.
  • Hạch toán sổ sách các nghiệp vụ liên quan
  • Thường xuyên đối chiếu, kiểm kê với thủ quỹ
  • Tiến hành in và lưu phiếu thu chi theo ngày
công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp, mô tả công việc kế toán nội bộ trong doanh nghiệp, kế toán nội bộ , công việc của kế toán nội bộ , mô tả công việc kế toán nội bộ , công việc kế toán nội bộ, công việc kế toán nội bộ là gì

Công việc của kế toán nội bộ

 • K ế toán ngân hàng:
  • Thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng bao gồm
  • Lập ủy nhiệm chi, lập sec rút tiền
  • Theo dõi tài khoản ngân hàng
  • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng
  • Lấy sổ phụ, lưu chứng từ theo quy định
 • Kế toán thanh toán
  • Căn cứ vào chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, quyết toán của nhân viên để đề nghị quyết toán, thanh toán
  • Theo dõi và đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng
  • Nhắc nhở đòi nợ khi đến hạn, đầy đủ giấy tờ
 • Kế toán kho: thực hiện các công việc liên quan đến kho của doanh nghiệp
  • Căn cứ vào quy định xuất nhập kho, kế toán lập chứng từ xuất nhập kho khi có yêu cầu, lưu theo quy định
  • Căn cứ vào chứng từ hạch toán
  • Lập báo cáo nhập xuất tồn
  • Định kỳ kiểm kho cùng thủ kho
 • Kế toán tiền lương
  • Đối chiếu với nhân sự về số ngày công của nhân viên, lập bảng lương hàng tháng
  • Hạch toán lương, BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ theo quy định
  • Lưu bảng lương đã có đầy đủ ký nhận và chứng từ liên quan theo quy định
 • Kế toán bán hàng
  • Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng (kế toán của khách hàng), hợp đồng, đơn đặt hàng kế toán lập hóa đơn cho khách hàng
  • Hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh
  • Lưu trữ hợp đồng, đơn đặt hàng và chứng từ liên quan theo quy định
 • Kế toán mua hàng
  • Căn cứ vào chứng từ của phòng mua hàng, hóa đơn đầu vào, kế toán kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ
  • Hạch toán hàng tồn kho, tài sản theo quy định
  • Lưu chứng từ theo quy định
 • Kế toán công nợ
  • Căn cứ vào chứng từ bán hàng (hợp đồng, đơn đặt hàng, phiếu thu) kế toán lên bảng công nợ phải thu, lên kế hoạch đòi nợ
  • Căn cứ vào chứng từ mua hàng kế toán lên kế hoạch trả nợ, giãn nợ,.. có lợi cho công ty
 • Kế toán thuế
  • Tập hợp hóa đơn đầu vào đầu ra đã kiểm tra, đã điều chỉnh theo tháng hoặc theo quý
  • Báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN theo kỳ
  • Hạch toán các bút toán liên quan
  • In và lưu chứng từ theo quy định.
công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp, mô tả công việc kế toán nội bộ trong doanh nghiệp, kế toán nội bộ , công việc của kế toán nội bộ , mô tả công việc kế toán nội bộ , công việc kế toán nội bộ, công việc kế toán nội bộ là gì

Công việc của kế toán nội bộ

 • Kế toán tổng hợp
  • Phân loại, phân tích chứng từ
  • Lập các báo cáo phân tích, báo cáo quản trị cho ban quản lý doanh nghiệp
  • Lập báo cáo tài chính
 • Kế toán trưởng
  • Thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của một kế toán trưởng (thông thường doanh nghiệp này có một kế toán nên kế toán nội bộ kiêm cả kế toán trưởng)
 • Kiểm soát nội bộ
  • Thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộ để quản lý nội bộ hiệu quả

Nếu các bạn có nhu cầu học kế toán nội bộ thực tế các bạn có thể tham khảo khóa học kế toán nội bộ hoặc khóa học gia sư kế toán nội bộ của chúng tôi.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz