201506.15
0
0

Khóa học kế toán quỹ

Khóa học kế toán quỹ còn gọi là khóa học kế toán tiền mặt, khóa học kế toán thu chi là khóa học cung cấp kiến thức quan trọng về lý thuyết và thực tiễn kế toán quỹ, đây là khóa học rất thiết thực cho những bạn sắp nhận việc kế toán quỹ ở…

201503.18
0
0

Khóa học kế toán tổng hợp

Khóa học kế toán tổng hợp là khóa học GiaSuKeToan tạo ra để cung cấp cho các bạn có nhu cầu học kế toán tổng hợp về lý thuyết và thực tế, muốn tìm hiểu sâu về kế toán, lập báo cáo,…có kiến thức vững chắc trước khi đi làm kế toán tổng hợp hay cũng cố kiến thức để ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng

201503.18
0
0

Khóa học kế toán trưởng

Khóa học này cung cấp kiến thức quan trọng về lý thuyết và thực tiễn kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thuế,… cho các học viên. Khóa học này được chúng tôi xây dựng dựa trên chương trình chuẩn kế toán trưởng của bộ tài chính được kết hợp với kinh nghiệm giảng…