201606.01
0
0

Khóa học kế toán logistics

Khóa học kế toán logistics là khóa học kế toán chuyên về công ty làm dịch vụ logistics. Kế toán logistics là một trong những kế toán khó làm hiện nay, công ty logistics là công ty phát sinh nhiều nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu hộ chi hộ, các khoản giao dịch…

201506.15
0
0

Khóa học kế toán quỹ

Khóa học kế toán quỹ còn gọi là khóa học kế toán tiền mặt, khóa học kế toán thu chi là khóa học cung cấp kiến thức quan trọng về lý thuyết và thực tiễn kế toán quỹ, đây là khóa học rất thiết thực cho những bạn sắp nhận việc kế toán quỹ ở…

201506.14
0
0

Khóa học kế toán PIT

Khóa học kế toán PIT là khóa học cung cấp kiến thức quan trọng về lý thuyết và thực tiễn kế toán PIT, đây là khóa học rất thiết thực cho những bạn sắp thi PIT và củng cố kiến thức các môn học của chương trình PIT. Kết thúc khóa học các bạn có…